Nord-Odal MC-Klubb

Jeg skrev tidligere om Odal Rockeklubb, som ble stiftet for drøyt to år siden. At de er en solid lokal aktør, for å skape liv og gode opplevelser – er det ikke noen tvil om. Så her kommer del II, men denne gangen med en annen aktør. Nord-Odal MC-Klubb, er også dyktige på det de […]

Odal Rockeklubb

I Nord-Odal skjer det kanskje mer enn det folk flest tror, jeg tenker da på at det tross alt er en liten kommune. Jeg er opptatt av det som skjer i bygdene, der hvor kanskje rammebetingelsene for suksess – er langt dårligere enn i urbane strøk. Men fordi det finnes ildsjeler der ute, klarer man […]