Mange festivaler sliter

Mange festivaler sliter

I denne artikkelen skal vi se på en annen del av festivalbransjen, enn de sidene som vi har belyst tidligere. Det at Norge er et stort festivalland, har vi skrevet om tidligere. Men det å holde liv i en festival år etter år, krever enormt mye av arrangørene. Det er de beste som på sikt vil overleve, og dette er noe som så klart ikke bare er typisk for festivaler. Men både aktører og myndigheter, er klare på hva som kreves for å overleve som arrangør over tid. Det sier seg jo kanskje selv, at det går en grense for hvor mange festivaler det er plass til i et lite land som Norge. Bare de siste årene, har man sett kjente og etablerte festivaler som har måtte legge ned – og andre igjen som har måttet kutte kostnader.

Stor risiko å arrangere festival

De siste årene har man sett en klar endring i måten festivalene drives på, og lederen i Norske Konsertarrangører sier at man merker en profesjonalisering. Dette gjelder både for arrangørene, men faktisk også for publikum. Man ser at publikum nå for tiden, har langt større forventninger enn bare for noen år siden. Dette krever mer av alle festivalene, som rett og slett må levere enda bedre til et stadig mer krevende og kresent publikum.

Utvikling og nytenkning

Men alt er ikke bare negativt og utfordrende, for det går jo bra for mange av festivalene for all del. Det som er viktig hvis man skal overleve i denne bransjen, er å utvikle seg og tenke nytt. Det er som noen sier «Det holder ikke å bare åpne portene» Stikkordene her er utvikling, helhetlig het og kontroll på kostnader – da har man best mulighet til å overleve på litt sikt. Det at publikum reiser landet- og kanskje verden rundt på festivaler, gjør at de også blir langt mer krevende til hva som leveres. Det er helt vanlig nå til dags, at vi reiser til London og andre storbyer – for å få festivalopplevelser eller for den saks skyld på konserter.

Frivillighet eller profesjonelle

Det varierer fra arrangør til arrangør, om det brukes lønnet arbeidskraft eller om de baserer seg på frivillighet. Hva man skal satse på, kan i mange tilfeller være et stort dilemma. Alle festivaler vil så klart holde kostnadene nede, men hvilken kvalitet for man om det kun baseres på frivillighet i staben? Det er nok grunn til å tro at størrelsen og opplegget til hver enkelt festival, styrer og bestemmer mye om man har behov for profesjonelle medarbeidere i staben. Men det er ikke bare publikum som krever kvalitet, men også artistene.

Ikke bare musikk

Totalopplevelsen er det folk er ute etter når de er på festival, tidligere holdt det med god underholdning i form av kjente artister. Men etter hvert har et godt og kreativt totalkonsept, blitt langt viktigere. Mat og drikke er også noe som krever mye, og her er det mange måter å organisere tjenestene på. Det har blitt mer og mer vanlig, at salg av mat og drikke settes bort til aktører som er profesjonelle innen denne bransjen.

©