På verdenstoppen

På verdenstoppen

Det er ikke noen tvil, ferske tall viser at vi nordmenn er de som er mest ivrige på festivaler. For egen del tenker jeg mest musikk, når jeg hører ordet festival. Men det finnes så klart festivaler innenfor mange andre felt enn musikk også. Hva som er mest populært har jeg ikke noen oversikt over, men jeg vil nok tro at de største musikkfestivalene troner på toppen. Men det at det også finnes andre typer festivaler, viser jo et mangfold og en bredde innenfor festivalverden også. Tidligere har jeg hatt mest fokus på de små, og lokale arrangementene. Der hvor ildsjelene trår til for å få gjennomført det hele, og det å ha troen på en ide og virkeliggjøre den. Med utgangspunkt i at nordmenn elsker festivaler, kan det nok være plass til enda flere arrangement vil jeg tro.

900 festivaler

Ja faktisk er det noe mer enn 900 ulike festivaler, rundt i Norges land. Det viser seg at svært mange oppsøker festivaler, for å komme seg vekk fra hverdagen og de vante tingene vi opplever der. Det sosiale er også viktig, det å kunne treffe andre med samme interesse og smak. Det viser seg også at både voksne og barn, er ivrige festival gjengere. For ikke å snakke om ungdommen, det er jo en kjent sak at mange ungdommer besøker de store musikkfestivalene. Men faktisk også mange av de små lokale festivalene, støttes opp av ungdommen.

Kvalitet

Det at noen festivaler er utsolgt før programmene slippes, viser at folk vet de får kvalitet og de vet hva de søker. De eldre og etablerte festivalene, har jo allerede opparbeidet seg et godt rykte. Mange har besøkt dem tidligere, mens andre har blitt fortalt hva som kan forventes. Det er stadig det sosiale, som trekkes frem som det mest viktige.

Økning i antall søknader

Det at det stadig kommer nye festivaler, kan bekreftes i form av stadig økende antall søknader om støtte. Alle som skal arrangere en festival, har mulighet til å søke om økonomisk støtte. Tallene fra det ene året til det andre, går stadig oppover.

Fra 2016 til 2017, var det en økning på drøye 20 musikkfestivaler, som mottok støtte fra Kulturrådet. Totalt mottar godt over 100 musikkfestivaler støtte, mens søkertallet ligger omtrent på det dobbelte.

Selv om vi er flinke til å besøke festivaler, er det ikke alltid det samme som at man klarer å få tallene i pluss i regnskapet. Det å kunne få litt drahjelp i form av økonomisk støtte, kan for mange være avgjørende. Ikke bare er vi flinke til å besøke festivalene, men vi har også flest festivaler å velge blant pr. innbygger. Det er innenfor de største som musikk, film og sport vi finner de langt fleste festivalene her til lands.

Kan det bli for mange festivaler?

Hverken forskere eller myndigheter, tror det er noe problem med mange festivaler. De som er gode og godt besøkt, vil uansett overleve. Og det at det finnes mange små festivaler, er et sunt tegn som viser at det er plass til dem også.

©